RKI – Ribers Kredit Institut (Experian)

RKI, Ribers Kredit Institut som i dag er ejet af Experian, er et værktøj til virksomheder. RKI er et register over dårlige betalinger i Danmark, og formålet er, at virksomheder på forhånd kan undgå at indlede samarbejder med dårlige betalinger. Er man optaget i RKI, begrænser det derfor ens muligheder væsentligt for at optage på lån og købe på kredit.

Som virksomhed betaler man for at få adgang til RKI-databasen. Her har man så mulighed for hurtigt at tjekke nye og mulige kunder inden man giver dem aftaler på kredit, hvor man altså har noget at tabe på at modtageren ikke har alle gode intentioner. Virksomhederne har derefter også mulighed for at lave nye registreringer i registeret, hvis det viser sig, at en af deres kunder rent faktisk er en dårlig betaler. Derved advarer virksomheder hinanden.

du bliver registreret i rki

Er du blevet registreret i RKI, vil du være afskåret fra at låne langt de fleste forbrugslån (med mindre, du sætter din bolig som garanti eller lignende), og det vil være så godt som umuligt at købe varer på kredit. Det besværliggør både hverdagen og i særdeleshed dine muligheder, hvis du ønsker at starte egen virksomhed eller selskab.

Hvis du skylder under 1.000kr lander du i det ”lukkede register” hos RKI. Her kan du ikke blive set af andre, ej heller RKI’s kunder. Skylder du til gengæld over 1.000kr, vil du kunne blive set af RKI’s kunder. De betalende virksomheder.

Sådan kommer du ud af RKI

Er du først blevet registreret i RKI, har du al interesse i at komme ud igen. Det sker på følgende måde:

Kontakt først RKI og få at vide, hvilke(n) virksomhed(er) der har anmeldt dig til registeret. Skylder du penge til flere forskellige, vil det oftest også være flere virksomheder, der har anmodet om en registrering af dig.

Tag herefter kontakt til den eller de virksomheder, der har registreret dig. Her har du to muligheder:

  • Betal enten de penge, du skylder her og nu. Få gælden ud af verden.
  • Er dette ikke muligt, så lav en aftale med en realistisk afdragsløsning. Lån eventuelt penge i banken til at betale dine private investorer. Lav en realistisk aftale, du kan holde.

Alt efter hvor venligt stemt din kreditor er, vil denne slette registreringen af dig enten ved betaling af alle pengene eller indgåelsen af en realistisk afdragsordning. Det sidste er ikke umuligt.

Hvad der dog er meget vigtigt i forbindelse med andet punkt er at lave en realistisk afdragsordning, så du ikke misligholder dine betalinger. Så kan du regne med at komme ind i RKI-registreret lige så hurtigt, som du ellers var kommet ud.

Hvor hurtigt du bliver registreret i RKI

Det er nemt for virksomheder at anmelde dårlige betalere og derved advare hinanden med RKI. Der er tre krav for at en kreditor kan melde dig:

1)      I skal være enige om, at der er en gæld på mere end 200kr.

2)      Du skal have modtaget alle tre rykkere efter Rykkerloven (maksimalt gebyr per styk: 100kr, med mindre, der er tale om en offentlig instans som fx Skat).

3)      I den sidste rykker skulle der stå, at du ville blive meldt i RKI.

Er du blevet meldt i RKI, vil Experian, der ejer registeret over dårlige betalinger, sørge for at meddele dig herom.

Du vil derfor aldrig blive optaget i RKI uden at få det at vide. Det kommer aldrig som noget chok. Typisk vil din kreditor oplyse dig om den forekommende registrering, ligesom Experian sørger for at sende dig et brev til din folkeregisteradresse i forbindelse med registreringen.

Du kan selv logge på RKI på Experians website (link nederst) med NemID og se, om du er anmeldt. Ligeledes har du mulighed for at ringe.

Du vil altid få et brev, når du bliver registreret i RKI.

Registreringer slettes fra 5 år

Når der er gået 5 år fra din registreringsdato, slettes indrykningen i RKI (Experian) uanset om du har betalt pengene igen eller ej. Du vil altså aldrig stå i RKI for en gæld i mere end 5 år. Er du registreret ad flere omgange af flere forskellige kreditorer er reglerne dog anderledes, og du vil kunne stå der i mere end de angivne 5 år.

Husk at få en saldokvittering (et bevis for, at din gæld er betalt), når du får din gæld ud af verden. Denne kan bruges, hvis RKI-sletningen ikke går som ønsket, selvom det naturligvis er en sjældenhed.

Du kan altid få rettet informationer om dig selv i RKI-registeret, hvis de fx har skrevet en forkert adresse på dig eller har stavet dit efternavn forkert. Ring til dem og bed dem slette ændringer. Skal de andre dit navn, vil de selvfølgeligt forvente at se beviser på, de rent faktisk har tastet forkert, og at du ikke bare prøver at slippe udenom registeret ved kreativ tænkning.

RKI er Danmarks største register

RKI er Danmarks største og ældste register over dårlige betalinger. Over 200.000 danskere står registreret i RKI per skrivende stund, men med over 5.000 opdateringer om dagen er listen i evig ændring (tal fra Experians eget website).

At blive registreret i RKI er ikke nogen endelig station. Betaler man ens gæld, eller går man i gang hermed ved hjælp af en afdragsaftale, eventuelt hjulpet på vej af et banklån med henblik på kreditorbetaling, er det muligt at få slettet ens registrering i databasen.

Link: RKI på Experian

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
RKI - Ribers Kredit Institut (Experian), 5.0 out of 5 based on 3 ratings
Boliglaan.nu
Finsensgade 67, 3.tv.
8200 Aarhus N.
Mail: info@boliglaan.nu
Siden er lavet af:
Se oversigt

Om Boliglaan.nu
Boliglaan.nu er et uafhængigt rådgivningssite med henblik på at finde det billigste og bedste boliglån. Der tjenes penge ved hjælp af tekstannoncer på siden.
Udgiver
Timm Textus

Ophavsret: Ophavsretten tilhører Boliglaan.nu. Artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres. Materialet må ikke bruges og distributes i kommercielt øjemed. >